• ส่วนลด 5% สำหรับสินค้าราคาเต็มสำหรับลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ
  • จัดส่งด่วน
  • ส่งฟรีทุกออเดอร์
  • คืนสินค้าภายใน 7 วัน
ช่วยเหลือ
สกุลเงิน
สลับเส้นทาง
รถเข็นของฉัน 0

การคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

**หมายเหตุ** กรณีลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกกรณี

เหตุผลการคืนสินค้า ความหมาย เงื่อนไข
1.สินค้าได้รับความเสียหายจากผู้ผลิต หรือจากการขนส่ง - สินค้าเสียหายบุบ หรือมีตำหนิ
- สินค้าเสียหายและสูญหายจากการขนส่ง
- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์
- หากสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการแจ้งแอดมินโดยเร็วที่สุด
2.ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง - ได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ - สินค้าต้องไม่ถูกผ่านการใช้งาน
- สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์
3.การเปลี่ยนไซซ์ของสินค้า - ได้รับสินค้าที่ไซซ์เล็กหรือใหญ่กว่าความต้องการ - สินค้าต้องไม่ถูกผ่านการใช้งาน
- มีค่าบริการโดยการรับเข้าสินค้าถึงหน้าบ้าน 150 บาท/ครั้ง โดย Kerry Express
**สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน** - ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนไซซ์ของสินค้าได้ เว้นแต่สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับหน้าเว็บไซต์ หรือเสียหาย - สินค้าในกลุ่มหมวด Sale และ Flash Sale
- สินค้าที่เปิด Pre-Order